Rekrutteringsfilmen er ein del av kommunen sin strategi for å rekruttere nye tilsette. Det blir stadig vanskelegare å få tilstrekkeleg med kvalifiserte søkjarar på stillingane kommunen annonserar. Mange kommunar, særskild i utkantstrøka, strevar med rekruttering og kjempar om den same arbeidskrafta. Ved å legge denne filmen som vedlegg til blant anna stillingsannonsar, Facebook og heimesida er håpet at fleire får lyst til å søkje på ledige stillingar i Aurland kommune.

Me jobbar i tillegg med ein informasjonsbrosjyre som vert offentleggjort seinare på hausten 2022.

Rekrutteringsfilmen har fokus på Aurland kommune som arbeidsplass, medan informasjonsbrosjyra skal syna Aurland kommune i sin heilskap.

Me håpar du vil dele filmen og framsnakke arbeidsplassen vår.

Rekrutteringsfilm om Aurland kommune - Velkomen til oss - YouTube