Prisar og gebyr 2020

Kommunestyret vedtok nye satsar for prisar og gebyr i budsjettsaka for 2020. Dei nye satsane for 2020 finn du her (pdf)

Rådhuset Aurland kommune
Rådhuset Aurland kommune

Avtalar ved Rådhuset

Vi vil oppmode alle om å bestille timeavtale med sakshandsamar før ein kjem innom Rådhuset. Då får sakshandsamaren betre tid til å bu seg for samtalen noko som sikrar rask og kvalitetssikra assistanse. Ein slepp òg å måtte reise heim med uforretta sak dersom ein sakshandsamar ikkje er tilgjengeleg.