Når ein vel eit skjema i lista får ein høve til å logge inn eller fortsetje til skjema utan å logge inn.

Føremonen ved å logge inn er:

·         Du kan lagre utkast og halvt utfylte skjema.
·         Du får oversikt over skjema som er sendt inn, dato og klokkeslett for innseindinga og referansenummer.
 
For å ivareta  personvern og sikkerhet vert ikkje innhaldet i skjema lagra.
Om du ynskjer å sjå dei innsendte skjemadataene dine, kan du kontakte sentralarkivet i Aurland kommune på post@aurland.kommune.no.
 

Nokre av skjema er i pdf-format. Disse kan skrivast ut og sendast til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland etter utfylling.