Listeforslag til kommunestyrevalet 2019

Alle parti og grupper som ønsker å stille til kommunestyrevalet, må levere listeforslag til kommunen innan 1. april 2019, kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha kome til kommunen. Det er ikkje nok at brevet med listeforslaget er poststempla innan fristen. I Aurland skal det veljast 17 representantar til kommunestyret.

Oversikt over innkomne listeframlegg: 

Frist for å trekke tilbake eit listeforslag er tysdag 23. april 2019, kl. 12.00.

Treng de rettleiing om korleis listeforslaga skal fyllast ut, ta kontakt med kommunen v/ politisk sekretær Margunn Tolleshaug, e-post margunn.tolleshaug@aurland.kommune.no eller tlf 971 36 237.

Sjå elles Valdirektoratet sin fullstendige gjennomgang av alle krava til listeforslag, og rettleiing til utfylling av malen.

Vallova om listeframlegg 

Valg.no

Vallogo
Vallogo
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland