Aurland kommune ligg vakkert til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Me ynskjer å vera Noreg sin fremste kommune på heilårsturisme, og har eit mangfaldig næringsliv i vekst. Me er om lag 1780 innbyggjarar fordelt på bygdene Aurlandsvangen, Undredal, Flåm, Gudvangen og Vassbygdi. Aurland kommune satsar spesielt på trygge oppvekstkår, nærings- og bustadutvikling og god tenesteyting. Kommunen har gode kultur- og idrettstilbod både for små og store, som til dømes basseng, musikkskule, klatring, handball, fotball, friidrett og boksing. På kulturskulen kan ein få opplæring i gitar, trommer, bass og biletkunst m.m.
Aurland er ei naturperle og ideelt for fjellturar, jakt og fiske. Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden er på UNESCO si verdsarvliste for det spektakulære fjell- og fjordlandskapet. Det er kort veg til Myrkdalen, Vatnahalsen, Sogndal og Hemsedal om du likar å gå langrenn eller vil i slalåmbakken. Vil du nyte god mat, har me restaurant, kafé, bryggeri, og bakeri.

Ledige stillingar:

 • Fastlege/ALIS, 100% fast stilling
 • Ergoterapeut, 100% fast stilling
 • Helsesjukepleiar, Inntil 50%, engasjement
 • Pedagogisk leiar, 2 faste 100%-stillingar
 • Lærar GLU 1-7, 100% vikariat
 • Musikklærar, 100% fast stilling
 • Musikklærar, 10% fast stilling
 • Vernepleiar/sjukepleiar ved Aurland helsetun, fast 100%
 • Vernepleiar/sjukepleiar ved Aurland helsetun, vikariat 100%
 • Sjukepleiar, 80% i heimebaserte tenester
 • Personleg assistent, 34% fast stilling
 • Bu- og miljøtenester, 60 % nattevaktstilling
 • Bu- og miljøtenester, inntil 60 % stilling
 • Bu- og miljøtenester, inntil 26 % stilling, 4 kvar helg

 

Ved å jobbe i Aurland kommune får du gratis inngang til treningsrom og symjebasseng i Aurlandshallen, moglegheiter for fagleg utvikling, god tenestepensjonsordning.

Link til side med skildring av stillingane og søknadsportal