Kurs for bønder

Landbruket treng hjelp – meld deg som gardsarbeidar

I samband med Koronasituasjonen ligg det an til at landbruksnæringa treng hjelp.

Me oppfordrar difor til at dei som har kompetanse og/eller kapasitet til å hjelpe til som gardsarbeidarar, melder seg.
 
Aktuelle arbeidsoppgåver:
Det er ulike arbeidsoppgåver som kan vera aktuelle, her kan nemnast dyre stell, hjelp i lamminga, mjølking, maskinkøyring og reparasjon av maskiner, våronnarbeid og innhausting.
 
Du kan melda i frå til NAV, Landbrukstenester Sogn eller Felles Landbrukskontor ÅLA
 
Kontaktinfo:
 
Nav: Marknadskontakt Renate - telefon 46503975
 
 
Felles Landbrukskontor ÅLAmagnhild.aspevik@laerdal.kommune.no

Kontaktinformasjon

Næringsrådgjevar
Ingeborg Lysne 

E-post: Ingeborg.lysne
@aurland.kommune.no
Telefon: 46 78 23 85

 

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland