Andre som ynskjer å teste seg for korona-sjukdom, kan kjøpe testar på butikk/apotek. Det er i alle fall utsal av testar ved Spar Aurland og Coop Marknad Flåm.

Alle i risikogruppene blir tilrådd å ta influensa-vaksine og oppfriskingsdose av korona-vaksine. Det er råd å kontakte legekontoret på tlf 57632999 for å avtale tid for vaksine, for dei som enno ikkje har fått.

Risikogrupper = personar med auka risiko for alvorleg forløp av koronasjukdom

· Bebuarar i sjukeheim.

· Alle som er 65 år eller eldre.

Personer i aldersgruppa 18-64 år med følgjande sjukdommar:

· Organtransplanterte

· Alvorlig og moderat immunsvikt

· Immundempande legemiddelbehandling som ved autoimmune sjukdommar

· Hematologisk kreftsjukdom siste fem år

· Annan aktiv kreftsjukdom, pågående eller nyleg avslutta behandling mot kreft

· Alvorlige nevrologiske sjukdommer eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (td ALS og cerebral parese)

· Downs syndrom

· Kronisk nyresjukdom og nyresvikt

· Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon

· Demens

· Kronisk lungesjukdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året

· Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere

· Kroniske hjerte- og karsjukdommer (med unntak av høgt blodtrykk)

· Hjerneslag

· Diabetes, og då særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sjukdom