Kommunevåpen Aurland kommune

Kokepåbud i Gudvangen sentrum vert oppheva

Oppdatert informasjon 18.7.20

18.7.20 Kl. 19.25 Prøvesvar frå SognLab kom no og den var negativ. Da har me to negative prøver og kokepåbudet vert oppheva

17.7.20 Kommunen har ikkje motteke analysesvar i dag. Det medfører at kokepåbudet vert vidareført
Det er venta svar i morgon laurdag 18.7.20.

15.7.20 Prøvetaking 15.07.20 syner at prøvene var negative.


Rutina krev at det er to negative prøver før ein kan frikjenne vatnet.

 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland