Utvikling av Aurlandsvangen

Torsdag 26. oktober var det samla over 70 deltakarar på Symposium for utvikling av Aurlandsvangen.

At så mange valgte å vera med og å bidra med sine tankar og idèar var langt meir enn forventa.

Dette vitnar om at innbyggjarane i Aurland er opptatt av korleis Aurlandsvangen lyt vera, og at det er viktig med ei bevisstgjering om korleis vi ynskjer at Aurlandsvangen skal utvikla seg i framtida.

Ein tettstad er i stadig endring, og slik sett vil arbeidet med utvikling av Aurlandsvangen vera ein kontinuerleg prosess.

Når alle tilbakemeldingane frå symposiet er mottatt vil oppdatert informasjon bli tilgjengeleg her på nettsida, her vil de også finne anna relevant informasjon om Aurlandsvangen.

PÅ BENKEN: Næringssjef Inge Håvard Aarskog og ordførar Noralv Dista
PÅ BENKEN: Næringssjef Inge Håvard Aarskog og ordførar Noralv Distad
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland