Johannes Vinjum
Johannes Vinjum

Kunstnaren

Kunstnaren Johannes Vinjum (1930 – 1991) er ein av bygda sine store søner, og den storslegne kunstgåva som vart gitt til Aurland kommune etter kunstnaren sin død er til utstilling på Heradshuset. 

Johannes Vinjum er eit kunstnarnamn som vert møtt med stor respekt i inn- og utland, og i galleriet får du høve til å bli betre kjend med Vinjum sin kunst, frå teikningar til akvarell- og oljearbeider.

Om Johannes Vinjum

Johannes Vinjum (1930-1991) blei fødd i Aurland. Tross for svak helse, og kanskje på grunn av svak helse, byrja han som 19-åring på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo. I dei tre år han studerte her, blei det lagd merke til talentet hans. Teiknelærar Carl Von Hanno kalla han ”den største naturbegavelse som har levd”

I 1954 debuterte han med stor sukses på Statens Høstutstilling, men den eigentlege debuten fant ikkje stad før 24 år seinare med målarutstilling i Kunstnarforbundet og teikningar i Galleri K. I 1984 blei han valt til festspelutstillar i Bergen.

Vinjum budde i Oslo, men var sterkt knytt til Aurland heile livet. Naturen med fjord og fjell går ofte att i bileta hans. På utanlandsreisene sine blei han spesielt fenga av Chartreskatedralen. Ofte markerte han det overveldande i eit fjell eller ein katedral med ein liten menneskefigur.

Kunsten til Vinjum var i nokon grad inspirert av impresjonismen, som han kombinerte med ein heilt personleg malemåte.

Ein hyllest til kunsten, og Vinjum vart det danna Johannes Vinjum minnelegat. Legatet sitt føremål er ved stipend å innby kunstnerar innan visuell kunst til bu- og arbeidsopphald i Aurland. Som motyting skal stipendmottakar leggje att eit kunstarbeid som skal tilfalla Aurland kommune og brukast slik legatstyret bestemmer. 

Sjå meir informasjon om legatet her.