Felles fagdag

Felles fagdag på Fretheim 22. november

Personale frå skule, barnehage, SFO, helse, barnevern, kultur, politi med fleire har fått høyre om tilknytningslære og tryggleikssirkelen. 

Førelesar Stig TorstensenDette er spennande læring som gjer oss merksame på kor viktige me vaksne er i livet til borna, og at me skaper livsmestring gjennom relasjonar og tilknytningstenkning. 

Det me lærer her i dag ynskjer kommunen å ta med seg vidare i arbeidet med barn og unge. Førelesar er Stig Torstensen frå "Tillnytningspsykologene".

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland