Ver raus

Verdsdagen for psykisk helse vert markert 4. oktober, og har fokus på noko  som er svært viktig for trivsel og god helse: Å vera raus.

Me må gje plass til alle, invitera til kontakt, lytta, vera romslege og  gje ros.

Me kan alle gjera vårt for ein rausare kvardag, til glede for andre og for oss sjølve.

Noralv Distad
ordførar

 

Markering av Verdensdagen for psykisk helse
Helse og førebygging og Saniteten markerte i dag Verdensdagen for psykisk helse med stand på Vangen. Frå venstre Laila, Andrea, Unni Mette, May Sigrun, Monique og May Britt
Psykiatrisk sjukepleiar Unni Mette Flæte og ordførar Noralv Distad
Psykiatrisk sjukepleiar Unni Mette og ordførar Noralv Distad
Psykriatisk sjukepleiar Unni Mette Flæte og helsesøster May Sigrun Winjum
Psykriatisk sjukepleiar Unni Mette og helsesøster May Sigrun
Signy Skahjem og Kristin Sønnerheim frå Saniteten
Signy og Kristin frå Saniteten
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland