LVK

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) ivaretek medlemskommunane sine interesser i saker om kraftutbygging. 

Nettsida til LVK
Nettsida til LVK inneheld informasjon om energipolitiske og -juridiske spørsmål, som mellom anna  kraftpris, posisjonen til kommunar ved bygging av nye kraftverk og nye kraftleidningar, vassdragsmiljø og -vern, småkraftutbygging med vidare.

I tillegg inneheld den informasjon om inntekta kommunen får i form av naturressursskatt, konsesjonsavgift og eigedomsskatt.

Gå til nettsida til LVK her

 

 

Aurland er kjend for kraftproduksjon Foto: E-CO og Aerosport
Foto: E-CO og Aerosport
Aurland er kjend for kraftproduksjon Foto:
Kraftkommunen Aurland Foto Aurland kommune
Foto: Aurland kommune
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland