1. mars 2021 kl. 09:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

 

Les mer

Kva skjer i Aurland

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
RSS feed
2021-03-03
12:30 - 14:00 Onsdagstur Aktivitetskalender
2021-03-04
19:00 ÅRSMØTE I AURLAND JAKT OG FISKELAG - DIGITALT Meeting Aktivitetskalender
2021-03-14
11:00 Gudsteneste i Vangen kyrkje Aktivitetskalender
2021-03-15
18:00 JEGERPRØVEKURS Annet Aktivitetskalender
2021-03-21
11:00 Gudsteneste Bakka kyrkje Aktivitetskalender
2021-04-01
18:00 Gudsteneste Flåm kyrkje Aktivitetskalender
2021-04-02
18:00 Påskekonsert med Stanislav Leontev m.fl. Aktivitetskalender
2021-04-04
11:00 Gudsteneste i Vangen kyrkje Aktivitetskalender
2021-04-11
11:00 Konsert/allsong i Undredal kyrkje Aktivitetskalender
2021-04-25
13:00 Gudsteneste - ung messe Aktivitetskalender
2021-05-01
01.5 09:30 Stirydding i Aurlandsdalen General Aktivitetskalender
2021-05-08
11:00 Konfirmasjonsgudsteneste Flåm kyrkje Aktivitetskalender
2021-05-15
11:00 Konfirmasjonsgudsteneste i Vangen kyrkje Aktivitetskalender
2021-05-15
13:00 Konfirmasjonsgudsteneste i Vangen kyrkje Aktivitetskalender
2021-05-17
09:30 Gudsteneste Flåm kyrkje Aktivitetskalender
2021-05-17
11:30 Gudsteneste i Vangen kyrkje Aktivitetskalender

Relaterte artikler

Bilder

Kven kan registrere arrangement?

Lag og organisasjonar og andre kan sjølv registrere arrangement i aktivitetskalenderen.

Vi oppmodar alle om å registrere arrangementa sine, slik at vi får ein mest mogleg oppdatert aktivitetskalender.

Du registrerer arrangement ved å klikke på lenkja "Registrer arrangement " . Fyll inn informasjon i ruta som kjem opp.

Arrangementet vert synleg i aktivitetskalenderen etter at det er godkjent. Det kan ta litt tid – til dømes om aktiviteten vert lagt inn i helg og/ på kveld.

(Det er ikkje høve til å registrere vanlege opningstider eller tilbod om menyer, om ikkje eit arrangement er knytta til.)

 

Spørsmål?                                                                                                                                                                                                                                
Ta kontakt med Kommunetorget
på 57 63 29 00.

E-post:
susann.ohnstad@aurland.kommune.no