Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplan for Midtli

Reguleringsplan for Midtli - vedtak av plan

Med heimel i plan- og bygningslova §12-12 har Aurland kommunestyre i møte 16.06.2016, sak 064/16, vedteke reguleringsplan(detaljregulering) for Midtli.

Reguleringsplan for Midtli - utlegging til offentleg ettersyn

Utval for plan og utvikling har 04.04.2016, sak 021/16, vedteke at framlegg til reguleringsplan(detaljregulering) for Midtli, vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova §12-10.