Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplan E16 Nærøydalen

Reguleringsplan for E16 Nærøydalen - ope møte

I samarbeid med Aurland kommune og Voss kommune arrangerer Statens vegvesen ope møte. Møtet finn stad på Grendahuset i Haugsviki torsdag 18. august 2016 kl. 1900.

Reguleringsplan for E16 Nærøydalen - utlegging til offentleg ettersyn

Statens vegvesen legg i samarbeid med Aurland kommune forslag til reguleringsplan for E16 Nærøydalen ut til offentleg ettersyn.  Formålet med planen er rassikring i Nærøydalen. Rassikringa skal gjennomførast ved å byggje ny tunnel forbi dei rasutsette områda. Planen er utarbeidd i samsvar med Plan- og bygningslova §§3-7, 12-3 og 12-10. Planen omfattar areal i Aurland kommune og Voss kommune.

Reguleringsplan E16 Nærøydalen

Det skal utarbeidast reguleringsplan med konsekvensutgreiing (KU) for E16 Nærøydalen. Planområdet strekkjer seg frå Hylland i Aurland til Sleen i Voss.

Oppstart av reguleringsplanarbeid - E16 Nærøydalen

I samråd med Aurland og Voss kommunar melder Statens vegvesen oppstart av utarbeiding av reguleringsplan med konsekvensutgreiing på strekninga frå Hylland i Aurland kommune til Sleen i Voss kommune.