Handlingsdelen er eit oversyn over tiltaka Aurland kommune vil prioritere i perioden 2019-2022.
Sakspapir frå formannskapet si handsaming ligg her
Høyringsframlegg

Frist for uttale er 28.11.2018.
Fråsegner skal sendast post@aurland.kommune.no eller Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland.