GENERELT

Kommunal driftseining har ansvar for drift, vedlikehald og utvikling av kommunen sine geografiske informasjonssystemer (GIS). Dette omfattar ajourhald av grunnkart, eigedomskart, digital planbase, ulike temabasar og eigedoms-,adresse- og bustadregister (GAB). Me har også ansvar for adressetildeling. Produksjon av digitale kart i sosi- eller dxf-format, illustrasjonar m.m. kan bestillast hjå oss. Situasjonskart og naboliste til bruk i samband med søknad får du også hjå oss.