BARNEHAGEOPPTAKET 2022- 2023 – HOVUDOPPTAKET
 

Barnehagane i Aurland har felles opptak som omfattar: Flåm barnehage, Aurland barnehage og  Spiren gardsbarnehage.
 

Informasjon om alle barnehagetilboda finn du her.

Informasjon om Spiren Gardsbarnehage finn du på http://sjh.no/livet-pa-skulen/gardsbarnehage/

Hovudopptaket gjeld for tildeling av plass i neste barnehageår (2022-2023) med oppstart 15. august.

Du skal ikkje søkja no, dersom du alt har plass i barnehagen og ikkje ynskjer endring.

Dusøkja no dersom du

- ønskjer ny barnehageplass, eller

- ønskjer å endra tildelt barnehageplass, eller

- har bustadadresse utafor Aurland kommune.

Alle barn med bustadadresse i Aurland kommune skal få tilbod om plass, men for å ha rett til plass må ein ha bursdag før 30.november det året ein fyller eitt år.
 

Aurland kommune nytter Visma Flyt barnehage som administrativt system for barnehage. Her er det eigen foresattportal kor ein søkjer om plass, endrar eller seier opp plass, søkjer om redusert betaling og gratis kjernetid. Link til Foresattportal
Temahefte for bruk av Foresattportalen ligg her.

Spørsmål omkring søknad?
Flåm barnehage 57 63 29 25,  Aurland barnehage 57 63 29 20,  Spiren gardsbarnehage 57 63 36 89

Søknadsfrist barnehage: 15. mars 2022

 

SFO-OPPTAKET 2022 - 2023

Felles opptak omfattar: Flåm skule og Aurland barne- og ungdomsskule (ABU).

Informasjon om dei ulike tilboda,  får du her.

Du skal ikkje søkja dersom du alt har plass i SFO og ikkje ynskjer endring. Dusøkja dersom du er ny søkar til SFO eller om du ynskjer å endre tildelt SFO-plass.

Aurland kommune nytter Visma Flyt Skole som administrativt system for SFO. Her er det eigen foresattportal kor ein søkjer om plass, endrar eller seier opp plass eller søkjer om redusert betaling.
Prosedyre for innmelding til SFO

Spørsmål omkring søknad? Flåm skule 57 63 21 60   ABU 57 63 18 00

Søknadsfrist SFO: 1. april 2022

 

Tenesteeiningane - oppvekst