Kommunevåpen Aurland kommune

Varsel om stenging av Flåmsdalsvegen

Flåmsdalsvegen blir stengt for gjennomkjøring ved Orøyene frå søndag 17. mai kl. 19.00 og fram til og med torsdag 21. mai som følgje av anleggsarbeid. Omkjøring via Brekkevegen – Haugen bru. Omkjøring blir skilta. 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland