Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

“Kara-klubben”

Nyoppretta aktivitetstilbod for menn over 65 år - som har demens eller redusert hukommelse. 

Me startar aktivitetstilbodet kvar onsdag frå den 10. april.

Kommunevåpen Aurland kommune

Reglar for vaksenopplæring

Nytilkomne flyktningar har rett og plikt til vaksenopplæring i form av introduksjonsprogram, men for andre grupper varierer dette.

Rådhuset Aurland kommune

Ny betalingsterminal ved legekontoret

Me har no fått eigen betalingsterminal ved legekontoret, og rekninga tilbake frå november 2023 er sendt ut til dei som ikkje har fått betalt for tenester. 

Ny betalingsterminal ved legekontoret 14.02.2024

Digital innkalling på Helsestasjonen

Digitaliseringa i kommunen har no kome til helsestasjonen og skulehelsetenesta. Der du før fekk innkalling til time og vaksinering i brev kjem no innkallinga digitalt – via Helsenorge.

Kommunevåpen Aurland kommune

Korona og andre luftvegsinfeksjonar

Det er no ein del førekomst av ulike luftvegsinfeksjonar i bygda, inkludert korona.

Rådet ved nyoppstått luftvegssymptom, er å halde seg heime når ein kjenner seg sjuk, uavhengig av årsak. Personar som er i risiko for alvorleg sjukdom ved korona-smitte, blir tilrådd å ta korona-test ved luftvegssymptom, gjerne nokre dagar på rad. Desse personane kan få utlevert testar ved legekontoret.

covid

Informasjon om jordmortenesta

Det vil ikkje vere jordmor tilstades til og med  15. september. Gravide vil få tilbod ved fødeavdelinga på Voss sjukehus, og blir kontakta. Ved behov ta kontakt med Voss sjukehus på tlf: 56 53 35 70.

Fjordsenteret+-+hovudinngang

Meny på helsetunet veke 28, 29 og 30

Helsetunet har eige kjøkken som lagar mat til pasientar og bebuarar i avdelingane, og middag til heimebuande som har vedtak om matombringing.

Kake laga av tilsette på kjøkkenet på Helsetunet