Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Korona og andre luftvegsinfeksjonar

Det er no ein del førekomst av ulike luftvegsinfeksjonar i bygda, inkludert korona.

Rådet ved nyoppstått luftvegssymptom, er å halde seg heime når ein kjenner seg sjuk, uavhengig av årsak. Personar som er i risiko for alvorleg sjukdom ved korona-smitte, blir tilrådd å ta korona-test ved luftvegssymptom, gjerne nokre dagar på rad. Desse personane kan få utlevert testar ved legekontoret.

covid

Informasjon om jordmortenesta

Det vil ikkje vere jordmor tilstades til og med  15. september. Gravide vil få tilbod ved fødeavdelinga på Voss sjukehus, og blir kontakta. Ved behov ta kontakt med Voss sjukehus på tlf: 56 53 35 70.

Fjordsenteret+-+hovudinngang

Meny på helsetunet veke 28, 29 og 30

Helsetunet har eige kjøkken som lagar mat til pasientar og bebuarar i avdelingane, og middag til heimebuande som har vedtak om matombringing.

Kake laga av tilsette på kjøkkenet på Helsetunet

Pakkeforløp heim for pasientar med kreft

Gjennom pakkeforløpet skal du som pasient få avdekt dei individuelle behova dine for tenester og oppfølging utover sjølve kreftbehandlinga.

God+pinse

Sommmarvikarar 2022- pleie og omsorg

Me treng ferievikarar i perioden 01.06.2022 - 30.09.2022
- helsetun, institusjon
- kjøkken ved helsetunet
- heimebaserte tenester, og eventuelt dagsenter for heimebuande personar med  demens.

Kommunevåpen Aurland kommune