Du vil også motta melding på SMS der det lenke til betaling. Det blir sendt ut rekningar for november 2023, om du ikkje har betalt for tidligare tenestar. 
Det er mange som har fått slik SMS i dag - og som kontaktar legekontoret no for å høyre kva dette er. Om du meiner du urettvist har fått krav, må du ta kontakt med oss. 

Betalingsterminalen som står på venterommet skal no brukast for betaling ved kontoret. Denne er sjølvforklarande og lett å bruke. Her kan du betale med kort, eller velge å få rekning tilsendt ( gebyrfritt). Har du bruk for hjelp vil me prøve hjelpe så godt det let seg gjere.