Aktivitetar me vil ha fokus på:

  • ut i frisk luft, turar i nærområdet
  • Bilturar rundt om i heile kommunen.
  • Ein legg opp til at brukarar er med på bestemme akivitetar i høve til interesser.

Det blir også servert førmiddagsmat og middag frå kjøkkenet på Helsetunet. 

Kvar held me til?

I den eldste delen ved Aurland omsorgssenter.

Treng du transport hjelp? 

Me henter og leverer på døra.

Ynskjeleg med påmelding.

Ved påmelding eller spørsmål ta kontakt med dagsenter (mandag, onsdag, torsdag): 453 27 110

Hukommelsesteam onsdag: 453 27 109

Avdelingsleiar heimebaserte tenester (kvardagar): 959 84 641