Årsaka til redusert drift er at tenesta skal byte fagsystem og journal må førast manuelt i denne perioden.

Helsestasjonen, skulehelsetenesta og jordmortenesta må vere stengt då alle tilsette er på opplæring. 

Ved akutt sjukdom eller behov for legetilsyn gjeld som vanleg; kontakt fastlegen din eller legevakt.