Nødnummer

Brann - 110

Politi - 112

Ambulanse - 113 

Legevakt - 116 117

Beredskap og alarmtelefonar

Beredskap (utanfor kontortid) - 959 84 600

Beredskap (dagtid) - 57 63 29 00

Teknisk vakt dagtid - 959 84 604

Teknisk vakt kveld, helg og natt - 959 84 600 

Aurland legekontor (dagtid) - 576 32 999

Barnevakt (heile døgnet) - 902 13 481

Alarmtelefon for barn og unge (heile døgnet) - 116 111

Krisesenter (heile døgnet) - 577 43 600

Psykriatisk sjukepleiar (dagtid) - 576 32 014

Rustenesta (dagtid) - 959 84 654

Veterinærvakt (heile døgnet) - 570 06 380

Varsling 24

Aurland kommune har tatt i bruk varslingssystemet «Varsling 24» for å kunne nå innbyggjarane raskt med viktige meldingar. Varslinga skjer ved utsending av tekstmelding (SMS) til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.