Tilbakemelding og post

eDialog
Mange sender e-post til kommunen i dag. Det kan vere ei usikker kanal då den kan bli hacka og e-poster kan bli stoppa i spamfilteret. Difor oppmodar vi flest mogleg å bruke eDialog når dei skal sende noke til Aurland kommune, også når innhaldet ikkje er unnateke offentlegheit. Krever innlogging med ID-porten, til dømes MinID, BankID.  

Send post med eDialog her

For meir informasjon om eDialog sjå her 

 

Send oss tilbakemelding via e-post
E-post: post@aurland.kommune.no
Tlf: 57 63 29 00

Du kan sende ein tilbakemelding på våre heimesider.
Nedsert på sida kan du legge inn ein tilbakemelding, både ris og ros, Legg inn komentar og gjerne skriv inn din e-post so me kan hjelpe deg med det du er på jakt etter. 

Klagerett

Aurland kommune ynskjer at du som innbygjar og brukar av våre tenester skal vera fornøgd, men det kan oppstå situvasjonar kvar du ynskjer å klage. Me ynskjer å vera behjelplige her også, ta kontakt.

Her finn du informasjon og skjema om korleis ein kan klage på ei kommunal teneste eller enkeltevedtak.  

Klage på enkeltvedtak 

Forvaltingslova 
Forvaltingslova sine reglar for klage 

Klage henvendast til:
Aurland kommune 
Vangen 1
5745 Aurland 

Klage til Statsforvaltaren, Vestlandet 

Klage til Sivilombodsmannen