Helsestasjonsprogrammet har faste kontrollar med:

Helsestasjonsprogrammet har faste kontrollar med 
 • heimebesøk av jordmor innan 3 dagar etter heimkomst
 • heimebesøk av helsesjukepleiar 7 - 10 dagar etter fødsel 
 • 6 vekers alder med lege
 • 3 månader alder
 • 4 månader alder
 • 5 månader alder
 • 6 månaders kontakt med lege
 • 8 månaders kontakt
 • 10 månaders kontakt
 • 1 års kontakt med lege
 • 15 månaders kontakt
 • 18 månaders kontakt 
 • 2 års kontakt
 • 3 års kontakt med lege 
 • 4 års kontakt
 • 5 års kontakt med lege og fysioterapeut

Dersom foreldre ynskjer det, kan dei ta kontakt med helsestasjon utanom dei fastsette kontaktane. 

Tilbod om vaksine etter nasjonalt vaksinasjonsprogram, med følgjande vaksineprogram:

3 månaders alder, 5 månaders alder, 1 års alder og 15 månaders alder. 

Vaksineprogrammet i skulen starter i 2.kl., og sidan 6.kl., 7.kl. og 10.kl. 

I 7.kl. vert det gitt tilbod om HPV vaksine med totalt 2 doser innan 1 år. 

Heimebesøk

Det er jordmor eller helsesjukepleiar som kjem på heimebesøk etter fødsel. 
Dei tilbyr råd og rettleiing i høve barseltida, og den 1. kontakten med helsestasjonen vert etablert. 
Det er også tilbud om heimebesøk av helsesjukepleiar når barnet er 4 år. 

Småbarnstreff

Dette er eit uformelt treff for barn under 2 år og foreldre. 
Treffa vert arrangert annakvar onsdag frå 13.00 – 14.30 på helsestasjonen i Aurland. 
Det vert nokon gonger med tema på om lag ½ time. Kom gjerne med innspel her.
Døme: Førstehjelp til barn (video), med samtale etterpå
Besøk frå fysioterapeuten m.m.