Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Neste søknadsfrist for konsesjonsavgiftsfondet vert 12.04.2022.

I samband med vedtak av budsjettet for 2022 vart det bestemt at Aurland kommune  set av 1.5 millionar til næringsutvikling i 2022, og det vert ei utlysing av midlane med søknadsfrist 12.04.2022. Søknadane skal opp i fondstyret i samband med møtet 02.06.2022.

§ 2 Føremål i vedtektene seier at Fondet skal primært nyttast til å fremja etablering av ny næringsverksemd og vidareutvikling av eksisterande verksemder i Aurland kommune. 

Kommunevåpen Aurland kommune

Neste søknadsfrist for konsesjonsavgiftsfondet er 1.oktober

Neste søknadsfrist for søknad om tilskot frå konsesjonsavgiftsfondet (næringsfondet) er 1. oktober 2021. Hansdaming av søknader følgjer vedtekne reglar for fondet [les her]. Midlane skal primært nyttast til å fremje etablering av ny næringsverksemd og vidareutvikling av eksisterande verksemder. Samla ramme til fordeling i denne søknadsrunden er inntil kr 650.000. Minner elles om søknadsfrist for kommunal kompensasjonsordning (Korona-midlar) som er 20.august 2021.

Kommunevåpen Aurland kommune

Bedriftsrådgjeving

Frå 10.03.21 samarbeider Aurland kommune med Sognefjorden Næringshage AS om rådgjeving til næringsliv i Aurland.

Sognefjorden Næringshage

Felles informasjonskanal for næringslivet i Aurland kommune

Sognefjord Næringshage, INKON og Aurland kommune vil nytte ein felles kanal for informsajon retta mot næringslivet i Aurland. Formålet er å kunne samle aktuell informasjon på ein stad slik at det vert enklare å få oversikt.

INKON