Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Sluttrapport GNIST og vegen vidare

2. juni 2023 inviterte Aurland kommune og Lokalt Byrå, i samarbeid med The Fjords og det fylkeskommunale selskapet Skyss til testing av fjorden som ferdsel og ikkje minst pendlarveg. Innbyggjarane i Undredal fekk på denne datoen reisa gratis med skulebussen om morgonen til Flåm og Aurland, samt reise gratis med dei elektriske ferjene til The Fjords. Sidan ein måtte ha eit reisepass så var det påmelding på både bussen og ferjene, og til nokre av rutene måtte ein tinge plass på førehand. På ettermiddagen vart Underdølene invitert til grilling og kaffi på bui, der dei fekk dela sine tankar og synspunkt rundt konseptet.

Grilling og GNIST på bui

Innmelding av naturskade

Er du råka av ei naturulykke, som uvêret Hans? Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skadar på objekt det ikkje er mogleg å forsikre gjennom ei alminneleg privat forsikring.

Uvêret Hans

Utlysing av verdsarvmidlar 2023

Aurland kommune lyser med dette ut tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden.
Søknadsfristen er fortløpande med siste frist 1.september 2023.

Undredal mai 2023

Frukt og bier

Måndag  15. mai var det ei fin samling med tema frukt og bier i Lærdal.

frukt og bier

Gnist - innovasjonsprosjekt

Små lokalsamfunn blir utfordra i møte med reiselivet. Turisme er viktig for lokal verdiskaping, men den førar det også til slitasje på miljøet, og på innbyggjarane sin tolmod. I Undredal er det eit stort besøkstrykk og press på vegane i høgsesongen, og bygda er ikkje lagt til rette for den trafikkmengda som er. I tillegg til at det er mange turistar som køyrer inn i bygda er vegane òg viktig i bruk i samband med landbruksnæringa og tilkomst for andre fastbuande. 

Foto: May Britt Eraker