Søknad skal sendast inn elektronisk via Altinn.
Her er link til informasjon og skjema: Tilskudd til tiltak i verdensarvområdene - Landbruksdirektoratet

Tildeling av midlar vert i tråd med utarbeida reglar for ordninga, her finn du dei: Reglar verdsarv 2023
Formålet med tilskotsordninga er å styrke landbruket i verdsarvområda. Dette vert lagt til grunn for kommunen sin forvaltning av ordninga.

Ramma til disposisjon i 2023 er om lag kr 4.000.000.

Kommunen har sett opp fylgjande budsjett for bruk av midlane:
Årlege tiltak: kr 3.200.000
Andre tiltak: kr 800.000

For spørsmål om tilskotsordninga, ta kontakt med landbrukskontoret.

Kontaktinformasjon:
Sakshandsamar Bengt Erlend Skjerdal, e-post: bengt.erlend.skjerdal@laerdal.kommune.no
Landbrukssjef Magnhild Aspevik, e-post: magnhild.aspevik@laerdal.kommune.no