Naturskade skal meldast inn til statens naturskadeordning.

Meir informasjon og link til søknadsordninga finn du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/naturskadeordningen

Det er staten som har ansvar for denne ordninga. Alle spørsmål må rettast til Landbruksdirektoratet.