Helsesjukepleiar  samarbeidar med smittevernlege og er ved nyoppdaga smitte ute og informerer i skulen og/ eller barnehagar. 

Døme: Smittsam hjernehinnebetennelse