brann (https://lovdata.no/SF/forskrift/2015-12-17-1710/§3 ). Dette kan vere i strandkanten og liknande. Søknad om løyve finn du her PDF document ODT document :

Søknaden sendast til Henning Elgåen på e-post : henning.elgaen@aurland.kommune.no innan 23 juni

Den som tenner bålet er ansvarleg for vurderingane som er gjort.

Før bålet vert tent må ein tenkje på følgjande:

  • Plassering må være slik at det openbart ikkje kan føre til brann jf. forskriftens paragraf 3 om "generelle krav til aktsomhet" https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/#innledende-bestemmelser
  • Den som tenner bålet har det totale ansvaret for brenninga og skal ha grunneigars løyve
  • Slokkemidlar som bøtter med vann, vannslange mv. må vere tilgjengeleg
  • Ha god avstand til bygningar, vegetasjon og anna som kan ta fyr (det generelle forbodet i skog og annan utmark gjeld fortsatt)
  • Ikkje bygg bålet for stort
  • Miljøfarlege og forurensande materialer er det ikkje løyve til å brenne
  • Sørg for at born held god avstand, bruk kle i naturstoff som bomull og ull. Kunststoff smelter og tenner lett ved sterk strålevarme.
  • Bålet skal vere fullstendig slokt når bålplassen vert forlatt
  • Kjem bålet ut av kontroll ring 110