Ordførar Kjell Bøe Bjørgum 2023 - 2027
Ordførar Kjell Bøe Bjørgum 2023 - 2027

Ordførar

Kjell Bøe Bjørgum er den øvste politiske leiarane i Aurland kommune. 

Ordføraren er medlem av Arbeiderpartiet. 

Kontakt:

Varaordførar Johannes Dalsbotten
Varaordførar Johannes Dalsbotten 2023 - 2027

Varaordførar

Johannes Dalsbotten er varaordførar for Aurland kommune og er medlem av Høgre

Kontakt: