1. mars 2021 kl. 09:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

 

Les mer
Ordførar Trygve Skjerdal 3.oktober 2019

I valperioden 2019-2023

Ordførar

Ordførar Trygve Skjerdal, Senterpartiet.

Mobil: 95 98 46 38

E-post: trygve.skjerdal@aurland.kommune.no 

Alle er velkomne til å ta kontakt. 

Helsing frå ordføraren
Ordføraren skriv vanlegvis ei helsing i bladet Aurlendingen,
 - publiserte helsingar frå november 2019 kan du lese her

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland