Mobil: 95 98 46 38

E-post: trygve.skjerdal@aurland.kommune.no 

Alle er velkomne til å ta kontakt. 

Helsing frå ordføraren
Ordføraren skriv vanlegvis ei helsing i bladet Aurlendingen,
 - publiserte helsingar frå november 2019 kan du lese her