Dato Tid Stad Merknad
Møteplan kontrollutvalet 2021
20. januar kl.11.00 Møterom 216, rådhuset  
9. februar kl. 11.00 Møterom 216, rådhuset Ny dato er 23 februar
27. april kl. 11.00 Møterom 216, rådhuset Kan bli flytta avhengig av kor tid rekneskapen er klar
8. juni kl. 11.00 Møterom 216, rådhuset  
14. september kl. 11.00 Møterom 216, rådhuset  
16. november  kl. 11.00 Møterom 216. rådhuset