Tysdag Familiebading 17:00 - 20:00 
Tysdag Symjetrening 15+ 20:00 - 21:00
Torsdag Familiebading 17:00 - 20:00 
Torsdag Symjetrening 15+  20:00 - 21:00
Laurdag Familiebading 11:00 - 15:00


NB: Alle må vera ute av bassenget 15 min før det stenger. 
Tysdag og Torsdag seinat ut av bassenget 20:45 
Laurdag seinast ut av bassenget 14:45 


Årskort, halvårskort og klyppekort kan brukast både i symjehallen og i treningsrommet. Når ein kjøper årskort for basseng og treningsrom, får ein 50% rabatt på kort nr. 2. Føresetnaden er at korta vert kjøpt samtidig. Årskort, halvårskort og månadskort kan berre brukast av den kortet er utsteda på. 

Søkeord: Svømmebasseng, svømmehall, badeanlegg, basseng, symjebasseng, symjehall, AiS, svømebaseng, svømebasseng, svømehal, swimminghal, Swimming pool, symehal, symjehall, symebasseng, badebasseng, bade basseng, bada