Dag Tid
Måndag 17.00 - 21.00          
Onsdag 17.00 - 21.00
Fredag 17.00 - 21.00


NB: Alle som skal trene i trimrommet må kjøpe treningskort.
Det er ikkje lov å bruka trimrommet utanom opningstidene, utan at dette er avtala.
Aldersgrense for bruk av trimrommet er 15 år. Ungdom som er 14 år, kan trena i følgje med foreldre/føresett.       


Prisar trimrommet 2021
Årskort vaksen 2750 
Årskort ungdom/honnør 1650
Halvårskort vaksen 1650
Halvårskort ungdom/honnør 990
Månadskort vaksen 400
Månadskort ungdom/honnør 240
Klyppekort (12 klypp) vaksen 650
Klyppekort (12 klypp) ungdom/honnør 390
Enkel time vaksen 100
Enkel time ungdom/honnør  60

Alle som skal trena i timrommet må betala treningsavgift. Treningskort vert å få kjøpt i trimrommet. NB! Kun kontant betaling! Treningskort skal alltid vera med ved trening. 

Årskort, halvårskort og klyppekort kan brukast både i symjehallen og i treningsrommet. Når ein kjøper årskort for basseng og treningsrom får ein 50% rabatt på kort nr.2. Føresetnaden er at korta vert kjøpt samtidig. Årskort, halvårskort og månadskort og månadskort kan berre brukast av den kortet er utsteda på.