I samsvar med domstollova § 68 første ledd skal formannskapet sitt forslag leggast ut til alminneleg ettersyn i minst 2 veker før kommunestyret gjer endeleg vedtak.

Formannskapet valde i same møte skjønnsmedlemmar som skal endeleg vedtakast av fylkestinget i Vestland. Domstollova er ikkje tydeleg på om forslag til skjønnsmedlemmar også skal ligge ute til alminneleg ettersyn.


Dersom du har noko å innvende mot forslaget, må du sende dette til post@aurland.kommune.no innan den 13 juni klokka 10:00.