Tysdag 24. okt kl 09.00 -13.00 for dei over 75 år

Onsdag 25. okt kl 09.00-13.00  for dei under 75 år

Personar i same husstand kan kome saman til vaksinering.

Det blir tilbydd både influensavaksine og oppfriskingsdose av korona-vaksine på vaksinasjonsdagane. Tilbodet gjeld risikogruppene etter tilrådingar.

Det er valfritt kva vaksine du vil ha, og du kan få begge same dag.

Prisar:                 

Influensavaksine:            kr 150,-  (frikort gjeld ikkje)

Koronavaksine:                Gratis   

Du kan betale med kort eller VIPPS

AAAAAElFTkSuQmCC

Vaksine mot lungebetennelse - pneumokokkvaksine (kr 400,-):

Denne er også tilrådd alle i same grupper som over. Den skal givast kvart 5. år. Dei som ynskjer denne kan ta kontakt med legekontoret på tlf 57632900 for å få sett den der. Det må gå 14 dagar mellom denne og vaksinering med influensavaksine / covid19 vaksine.

Barn

Barn i risikogrupper frå 0-18 år vil få tilbod om vaksinering på helsestasjonen.

Dei som ynskjer vaksine kan ta kontakt på tlf 95984640 for å avtale tidspunkt.