Kommunekomiteen har fått bøsseberarar i alle grendene, så alle skal få høve til å gi eit bidrag til TV-aksjonen.

  • Du kan enno gi bidrag med kontantar i bøssa.
  • Du kan òg vippse til 2133, men viktig å gjere det før kl 18.00 på søndag. Då vert det registrert på Aurland
  • I tillegg kan du nytte innsamlingskonto 8380 08 09005.

Kommunekomiteen ved ordførar Kjell Bøe Bjørgum, Monica Finden og David Underdal vil ynskje alle bøsseberarar lukka til på søndag. Offisielt vert aksjonen starta kl 16.00, men nokon bøsseberarar vil nok gå før det.

Ta vel imot alle bøsseberar!