Kommunevåpen Aurland kommune

Val av meddommarar - offentleg ettersyn

04. juni 2020

Aurland formannskap har kome med innstilling til meddommarar i jordskifteretten, lagmannsretten og tingretten.

Les mer
Logo ABu og Flåm skule

Høyring - endring av vedtekter for SFO gjeldande frå 01.08.2020

18. februar 2020

Invitasjon til gje uttale til endring av vedtekter for SFO

Les mer
Bildet viser framlegg til detaljreguleringsplan for Kannikteigen

Detaljreguleringsplan for Kannikteigen - høyring og offentleg ettersyn

27. november 2019

Plan og eigedomsutvalet har vedteke at framlegget til detaljreguleringsplan for Kannikteigen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova §12-10.

Les mer
Utsnitt av plankart

Detaljreguleringsplan for Varehuset Brødrene Wangen og delar av Aurlandsvangen

26. november 2019

Plan- og eigedomsutvalet har vedteke at framlegg til detaljreguleringsplan for Varehuset Brødrene Wangen og delar av Aurlandsvangen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan og bygningslova § 12-10.

Les mer
Plankart

Regulering for Undredal - vedtak av plan

25. september 2019

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 har Aurland kommunestyre i møtet 05.09.2019, sak 063/19 vedteke regulering for Undredal. 

Les mer
Plankart Undredal

Områdereguleringsplan for Undredal

07. mars 2019

Plan og utvikling har vedteke at framlegg til områdereguleringsplan for Undredal vert lagt ut til 2.gongshøyring og offentleg ettersyn i medhald av plan og bygningslova § 12-10.

Les mer
Kommunevåpen Aurland kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel 2019-2022 - høyring

31. oktober 2018

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 11-1 og 11-4, vert kommuneplanen sin handlingsdel, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter vedtak i formannskapet 24.10.2018, sak 077/18.

Les mer
Bilde av plankartet reguleringsplan for Myrdal stasjon

Reguleringsplan (detalj) for Myrdal stasjon

14. september 2018

Aurland kommune har vedteke at framlegg til reguleringsplan for Myrdals stasjon vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan og bygningslova § 12-10.

Les mer

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Aurlandsvangen

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

Planar:
Plansjef 
Ingunn B. Skjerdal
tlf. 57 63 29 32
mob 959 84 646

Prosjekt:
Tenesteleiar teknisk
Reinhardt Sørensen    
tlf 57 63 29 10
mob 959 84 604

Høyringssvar
Elektronisk skjema til bruk for høyringssvar 

PDF-skjema til bruk for høyringssvar