Dette vil medføre at parkeringsareal vert stengd av i løpet av søndag 07.04.2024 som førebuing til oppmerkingsarbeidet.