Aurland kommune søkjar etter rådgjevar innan plan og forvaltning på avdeling for Forvaltning i kommunalområdet Samfunnsutvikling. Stillinga er lokalisert på rådhuset, sentralt på Aurlandsvangen. Her får du eige kontor med utsikt mot fjell og fjord. På avdelinga blir du i godt selskap med andre tilsette som til dømes jobbar med plan og byggesaker, oppmåling, kommunal beredskap, prosjekt og næring. Me legg vekt på godt og inkluderande teamarbeid, der du skal få påverke arbeidskvardagen.

Link til søknadsportalen finn ein her:
Ledige stillinger (sing.no)

Som Rådgjevar plan og forvaltning vil du få ei sentral rolle innan kommunen sitt arbeid med byggesakshandsaming og andre forvaltningssaker, matrikkelføring og planarbeid.