Aurland kommune søkjar etter ingeniør med kart- og oppmålingskompetanse i 100% fast stilling på avdeling for Forvaltning i kommunalområdet Samfunnsutvikling. Stillinga er lokalisert på rådhuset, sentralt på Aurlandsvangen. Her får du eigekontor med utsikt mot fjell og fjord. På avdelinga blir du i godt selskap med tilsette som til dømes jobbar med planarbeid, byggesak, prosjekt og næring. Me legg vekt på godt og inkluderande teamarbeid, der du skal få påverke arbeidskvardagen.

Link til annonse på Finn.no:
Oppmålingsingeniør/Landmålar i Aurland kommune | FINN.no

Link til stillinga på søknadsportal finn ein her: 
Oppmålingsingeniør/Landmålar - Samfunnsutvikling

Som oppmålingsingeniør/Landmålar vil du få ei sentral rolle som kommunen sin geodataansvarleg og  innan arbeid med oppmåling, matrikkelføring, oppdatering av kartgrunnlag, utarbeiding av temakart, landmålararbeid og prosjekteringsoppgåver i drifts- og investeringsprosjekta til kommunen.