3. oktober Sogndal Kurs: Korleis skille seg ut på sosiale media. Meir informasjon om kurset finn du her: Korleis skille seg ut på sosiale media (sognnaring.no) NB! Rabatt om du er målbedrift.

5. Oktober Aurland kommune medverknadsmøte med frivilligheita om frivilligmelding. Meir informasjon finn du her: Frivilligmelding for Aurland kommune – invitasjon til møte med frivilligheita torsdag 5. oktober - Aurland kommune

13. oktober Oppstart av Kunnskapsparken Vestland sitt kurs Rask Oppstart -Program for Gründerar med gode idear og dårleg tid! Meir informasjon om kurset og påmelding finn du her Rask Oppstart, hausten 2023 — Kunnskapsparken Vestland (kpvest.no)

16. oktober i Lærdal kulturhusSogn Sparebank invitera til informasjonskveld om sikkerheit i landbruk. Blant andre kjem Lothepus for å dela sine erfaringar om nettoppsikkerheit. Påmeldingsfrist er 9. oktober. Meir informasjon om arrangementet finn du her Sikkerheit i landbruket - Sogn Sparebank (sognbank.no)

19.-20. oktober i Flåm Næringskonferansen 2023. Tema er kommunikasjon og samhandling. Meir informasjon om program og påmelding finn du her: Næringskonferansen i Flåm: Kommunikasjon og samhandling | Norways best

20.-21. oktober i Flåm Nynorske Litteraturdagar. To dagar med bokbad, samtalar og god musikk, på nynorsk. Sjekk ut programmet her: Program — Nynorske litteraturdagar

25. oktober  Thon Hotel, Skei: Framtidsfylket, Sunnfjord Utvikling, Sogn Næring, Nordfjordakademiet og NHO Vestland invitera til Ein rekrutteringskonferanse for deg som vil behalde og tiltrekke folk. Meir informasjon om konferansen finn du her Rekrutteringskonferanse på Skei: Folka i fokus | Framtidsfylket

1.november Søknadsfrist for Vestland Fylkeskommune sitt program for lokalsamfunnsutvikling LivOGLYST for lokalsamfunnsutvikling. Programmet er retta mot frivillige lag og organisasjonar, men ein skal samhandle med innbyggjarar, næringsliv og kommunar. Meir informasjon om programmet og søknadsfrist finn du her: LivOGLyst for lokalsamfunnsutvikling - Vestland fylkeskommune

Slutten av November Oppstart av Mentorprogrammet til Sogn For alle - retta mot verksemder med ein internasjonal arbeidsstokk. Les meir om programmet her: Sogn for alle startar opp med ein ny runde med mentorprogram i slutten av november 2023 - Aurland kommune

Har du informasjon om kurs, konferansar eller møter som skjer i regionen, som kan vera av interesse for innbyggjarar, samfunnsutviklarar og næringsliv i Aurland?  Send gjerne informasjon til Linn-Janette Underdal Skarsbø på linn.janette.underdal.skarsbo@aurland.kommune.no