Det er ei lang sakliste med viktige saker kommunestyret skal fatte vedtak i. Det vil også bli orientering av Agnar Aas i Aurland Eige og Per Brochmann i Norways Best. For deg som ynskjer å lese meir finn du saklista og alle sakene her: Kommunestyret 15.06.2023 - Aurland kommune (onacos.no).