Aurland kommune fekk i dag tidleg informasjon av Statens vegvesen om at resterande steinmasser i Stampa er rasa. Det er totalt ei steinmasse på omlag 15 000 - 20 000 kubikkmeter. Aurland brannvern har no teke dronebileter og sendt geolog. Massane blei liggande oppe i fjellsida og det er difor ikkje ytterlegare skade på vegen.  

Vegen blir opna snarast, og seinast i morgon 4. juli. Entreprenør vil reparere vegen i løpet av dagen.