Nytt i år er at økonomi- og handlingsplanen er heildigital. Gebyrliste ligg inne i planen i eige kapittel.

Link til økonomi- og handlingsplan 2024-2027 med gebyrliste

Budsjettdokumentet vert også lagt ut i papirformat i resepsjonen på rådhuset.

Høyringsfrist: onsdag 6. desember kl. 23.59.
Innspel sender du på:
eDialog: eDialog - Aurland kommune
e-post: post@aurland.kommune.no
eller som post til: Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland

Alle innspel blir offentleggjort og sendt til kommunestyret.

Kommunestyret vedtek planen i møte torsdag 14. desember. Møtet startar kl. 10.00. Møtet er åpent for publikum, og blir sendt direkte på Kommune-TV: https://aurland.kommunetv.no/

Kjell Bøe Bjørgum, ordførar