Valstyret godkjende i møte den 25. mai fem lister til kommunestyrevalet i haust. Trykk på lenka for å sjå listene:

Godkjende valllister

Valansvarlege i Aurland kommune er Beathe Ekhall Stentvedt og Anne-Mari Samskott.

Vallistene ligg til offentleg ettersyn på rådhuset og på kommunen si heimeside frå 31.05.23.

Eventuell klage på Valstyret sitt vedtak må setjast fram innan 7 dagar frå kunngjeringsdato, og sendast via post til Valstyret i Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland eller via e-post til post@aurland.kommune.no.