• Plenen din er robust og toler litt tørke. Prioriter vatninga av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med redusert vatning.  
  • Pass på at vasskrana ikkje står og lekker.
  • Juster opp knivane på grasklipparen din slik at graset ikkje blir klyppa for langt ned. Graset toler då betre sol og tørke, og blir dermed ikkje so fort tørr og brun.
  • Dersom  det kjem regn, ta vare på regnvatnet i for eksempel ei bøtta og bruk det til å vatne blomstrane.
  • Led takvatn inn i buskar og blomsterbed.
  • Vatn helst om kvelden. Dersom du vatnar i solskinn, fordampar det meste av vatnet.
  • Det er viktig at plenen din får nok vatn når du vatnar. Såkalla skvett-vatning føre til grunt rotsystem og tørkesvak plan. Eldre plenar på djup jord klarar seg med ei rotbløyte kvar 14-dag. Ei rotbløyte vil seia ca 2-3 cm vatn.
  • Dersom det oppstår brannutrykking i område tilknytt vassverk må du stoppa all hagevatning slik at det blir nok vatn til sløkkearbeidet.