Flipp
Flipp, elektroniske ukeblader

Elektroniske vekeblad

Biblioteket gir deg no gratis tilgang til 90 populære vekeblader. Det er nødvendig å vera tilkoblet bibliotekets trådløst nett for å få tilgangen, og for å fornya for ein ny sjudagars-periode. Publikum registrerar seg med mobilnummer og passord.

https://www.flipp.no/